Certificeringen

Net als ons voortdurende verlangen om het allerbeste te bereiken, blijven we ons inzetten voor voortdurende vooruitgang door onszelf regelmatig te laten controleren door externe auditeurs en erkende instanties.. Hier volgen de hoog aangeschreven kwaliteitskeurmerken waaraan we zijn verbonden.

Certificaat SNA

SNA staat voor de Stichting Normering Arbeid, een organisatie in Nederland die zich bezighoudt met het certificeren en controleren van ondernemingen in de uitzend- en payrollsector. Het doel van SNA is om te zorgen voor een transparante en betrouwbare markt voor arbeidsbemiddeling. Bedrijven die het SNA-keurmerk dragen, voldoen aan strenge normen en wet- en regelgeving op het gebied van arbeid. Dit certificaat geeft aan dat de onderneming haar financiële en administratieve zaken op orde heeft en dat de werknemers correct worden beloond volgens de geldende cao’s en wetgeving. Het SNA-keurmerk is van groot belang om zowel opdrachtgevers als werknemers vertrouwen te bieden in de branche.

Certificaat NBBU

De NBBU, oftewel de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is een brancheorganisatie in Nederland die zich richt op het ondersteunen en vertegenwoordigen van uitzendbureaus en andere arbeidsbemiddelaars. De NBBU streeft naar het bevorderen van kwaliteit, professionaliteit en flexibiliteit in de uitzend- en bemiddelingsbranche. Ze bieden leden ondersteuning, informatie en diensten om te voldoen aan wettelijke eisen en marktstandaarden, en ze spelen een actieve rol in belangenbehartiging en sectorontwikkeling. De NBBU speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit en kwaliteit van uitzendwerk in Nederland.